Special-Ops.pl

Spotkanie firmowe firmy Legrand

Redakcja | 2018-02-19
Redaktor Julian Wiatr wraz z uczestnikami spotkania w Twierdzy Srebrna Góra
Fot. mat. prasowe

Redaktor Julian Wiatr wraz z uczestnikami spotkania w Twierdzy Srebrna Góra


Fot. mat. prasowe

Firma Legrand Polska zorganizowała w dniach 8-9 grudnia 2017 roku spotkanie firmowe w Srebrnej Górze. W przedsięwzięciu wzięło udział 35 osób, wśród których znaleźli się projektanci, wykonawcy oraz prefabrykatorzy rozdzielnic niskiego napięcia.

Zobacz także

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Artykuł przedstawia problematykę ochrony przeciwporażeniowej zawartej w przepisach budowlanych zawierających wymogi jakie muszą spełniać instalacje przeciwpożarowe, modelowe (zgodne z przepisami budowlanymi)...

Artykuł przedstawia problematykę ochrony przeciwporażeniowej zawartej w przepisach budowlanych zawierających wymogi jakie muszą spełniać instalacje przeciwpożarowe, modelowe (zgodne z przepisami budowlanymi) koncepcje układu zasilania dla dowolnego budynku oraz opisy stosowanych rozwiązań uzupełnione o wzory obliczeniowe i rysunki poglądowe.

news elektro.info szkoli elektryków i pożarników

elektro.info szkoli elektryków i pożarników elektro.info szkoli elektryków i pożarników

Listopad, podobnie jak październik, był pracowitym miesiącem dla naszej redakcji. Prowadziliśmy liczne szkolenia dla członków MOIIB, członków Kaliskiego Oddziału SEP oraz członków WOIIB zrzeszonych w BT...

Listopad, podobnie jak październik, był pracowitym miesiącem dla naszej redakcji. Prowadziliśmy liczne szkolenia dla członków MOIIB, członków Kaliskiego Oddziału SEP oraz członków WOIIB zrzeszonych w BT WOIIB w Kaliszu, a także dla słuchaczy kursu wentylacji pożarowej zorganizowanego przez CNBOP-PIB w Józefowie. Ponadto uczestniczyliśmy w XX Jubileuszowym Sympozjum Poznańskiego Oddziału SEP, zajęciach studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej oraz konferencji ELEKTRO-VIP w Polanicy-Zdroju.

news XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniach 22-23 listopada 2017 roku Oddział Poznański SEP zorganizował XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozjum...

W dniach 22-23 listopada 2017 roku Oddział Poznański SEP zorganizował XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozjum zostało zorganizowane przy ścisłej współpracy Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nazwą „SIECI I INSTALACJE 2017” i tradycyjnie odbywało się w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Patronat medialny nad sympozjum...

Spotkanie rozpoczęło szkolenie połączone z prezentacją rozdzielnic, zasilaczy UPS oraz aparatury nn. Prezentację zasilaczy UPS oraz aparatury modułowej stosowanej do budowy rozdzielnic niskiego napięcia prowadzili: mgr inż. Radosław Jagas, kierownik zespołu wsparcia technicznego firmy Legrand, oraz mgr inż. Sławomir Kamiński, doradca techniczny firmy Legrand. W czasie szkolenia zorganizowanego w Zakładzie Produkcyjnym Legranda w Ząbkowicach Śląskich, uczestnicy spotkania firmowego zostali oprowadzeni po wydziałach produkcyjnych. Podczas zwiedzania zakładu mgr inż. Andrzej Białas zaprezentował uczestnikom proces technologiczny produkcji wyłączników instalacyjnych nadprądowych, ograniczników przepięć i kanałów przewodowych. Po zwiedzeniu zakładu uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać trzech wykładów merytorycznych.

Pierwszy wykład poświęcony budowie i działaniu wyłączników różnicowoprądowych wygłosił Andrzej Białas, wieloletni konstruktor tych aparatów, zatrudniony w ząbkowickiej fabryce od 1972 roku. Podczas tego wykładu wyjaśniono zasadę kształtowania charakterystyki wyłącznika oraz metodykę oceny technicznej tych aparatów. Następny wykład poświęcony nowościom firmy Legrand wygłosił Sławomir Kamiński. Przedstawił w nim budowę układów pomiarowych zużytej energii elektrycznej, wody oraz ciepła. Prezentowany system automatycznego pomiaru umożliwia pomiar zużytych mediów przez odbiorcę z możliwością zdalnego przekazu do serwera. System ten stanowi nowość w ofercie firmy Legrand i będzie dostępny w pierwszym kwartale 2018 roku.

Kolejny wykład poświęcony problematyce zasilania urządzeń elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru wygłosił redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr, przy udziale mgr. inż. Marcina Orzechowskiego, pracownika działu wsparcia technicznego firmy Legrand, z którym wspólnie napisali kilka książek oraz szereg artykułów merytorycznych.

Podczas wykładu przedstawiono metodykę zasilania budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych oraz w warunkach pożaru. Omówiono elementarną teorię pożaru oraz zjawisko Wiedemanna-Franza-Lorentza i jego wpływ na zasady doboru przewodów służących do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru oraz ich zabezpieczeń. Wyjaśniona została nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych oraz nieprzydatność układu zasilania TT w instalacjach bezpieczeństwa. Uczestnicy poznali wymagania, jakie musi spełnić układ zasilania IT w przypadku zastosowania w obwodach instalacji bezpieczeństwa, gdzie Układ Kontroli Stanu Izolacji (UKSI) podczas pożaru staje się bezużyteczny. W tym stanie układ zasilania przy podwójnym zwarciu musi automatycznie przejść w układ zasilania TN, a samoczynne wyłączenie zasilania nastąpić w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Podczas wykładu omówiono przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz problemy wynikające z zakwalifikowania tego urządzenia przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz. 1966), jako wyrobu budowlanego zaklasyfikowanego do grupy stałych urządzeń przeciwpożarowych. Zgodnie z wykazem wyrobów stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia, „przeciwpożarowy wyłącznik prądu” to zestaw składający się z urządzenia uruchamiającego, urządzenia sygnalizującego i urządzenia wykonawczego. Od 1 lipca 2018 roku przed instalacją zestawu „przeciwpożarowego wyłącznika prądu” konieczne będzie posiadanie następujących dokumentów: Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikatu Stałości Użytkowych, które stanowić będą podstawę do sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

W dalszej części wykładu zostały omówione źródła zasilania, metodyka ich doboru oraz zastosowania w instalacjach bezpieczeństwa. Szczególna uwaga została zwrócona na metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego oraz wykorzystanie zasilaczy przeciwpożarowych zdefiniowanych w normie PN-EN 12101-10:2007 Systemy rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 10: Zasilacze, jako UZS. Podczas omawiania zastosowań zasilaczy UZS uczestnicy spotkania poznali podstawowe wymagania dotyczące eksploatacji baterii akumulatorów oraz zasady kontroli stanu technicznego, łącznie z określeniem wymagań dotyczących kontrolnego rozładowania akumulatora wymaganego raz w roku. Dużo uwagi zostało poświęcone wymaganiom stawianym środowisku, w którym mają być eksploatowane akumulatory, ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczalnej temperatury ich eksploatacji.

Wykład zakończyła prezentacja wymagań normy N SEP-E 007:2009-9 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. Po zakończonych zajęciach merytorycznych uczestnicy spotkania udali się do Hotelu „Koniuszy” w Srebrnej Górze, gdzie przy uroczystej kolacji można było wymieniać się doświadczeniami do późnych godzin nocnych.

Następnego dnia po śniadaniu, Radosław Jagas zorganizował wycieczkę do Twierdzy Górskiej Srebrna Góra, największego obiektu militarnego w Europie. Twierdza została wzniesiona na polecenie Króla Prus Fryderyka II Wielkiego w latach 1765–1777, w celu zabezpieczenia militarnego Śląska, zdobytego przez Prusy w 1740 roku. Współcześnie twierdza stanowi atrakcję turystyczną, gdzie co roku grupy historyczne prezentują odtwarzanie różnych potyczek zbrojnych z okresu jej największej świetności. 14 kwietnia 2004 roku Twierdza Srebrna Góra została uznana rozporządzeniem Prezydenta RP za pomnik historii. Podczas wycieczki uczestnicy poznali historię obiektu. Mieli też okazję zwiedzić jego najciekawsze miejsca z przewodnikiem. Wycieczkę do twierdzy zakończyło strzelanie z broni bojowej, które stanowiło formę zabawy, gdyż została użyta amunicja ćwiczebna.

Każdy uczestnik spotkania firmowego otrzymał od naszej redakcji płytę CD z materiałami szkoleniowymi, bieżący numer „elektro.info” oraz płytę CD z materiałami merytorycznymi z konferencji poświęconej wykorzystaniu zespołów prądotwórczych, oraz zasilaczy UPS w układach zasilania budynków, która odbyła się 30 listopada ub.r.  w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Spotkanie firmowe zakończył wspólny obiad w Hotelu „Koniuszy” w Srebrnej Górze.

Źródło: materiały prasowe

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.