Special-Ops.pl

Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Sprawdź najnowsze doniesienia!

EnergyRe | 2019-09-19

Z roku na rok rośnie świadomość społeczeństwa w kwestii opłacalności fotowoltaiki. Wizja nieuchronnych i sporych podwyżek cen energii elektrycznej skłania inwestorów do podjęcia działań, mających na celu uniezależnienie się od dostaw i cen prądu, poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Domowa elektrownia słoneczna może całkowicie pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię, co z kolei wpłynie na realne oszczędności na rachunkach, które przy odpowiedniej mocy instalacji mogą ograniczyć się jedynie do tzw. opłat stałych, wynoszących około 150 zł rocznie.

treść sponsorowana

W ostatnich latach również w Polsce dostrzeżono potencjał i opłacalność fotowoltaiki, dlatego też odnotowano wzrost zainteresowania panelami. Dużą rolę odegrała także rosnąca świadomość społeczeństwa, które coraz bardziej zdaje sobie sprawę z faktu, iż niszcząc środowisko, dążymy do rychłej autodestrukcji.

Instalacje odnawialnych źródeł energii, do których należą panele fotowoltaiczne, cieszą się popularnością, ze względu na swoją ekologiczność i korzystanie ze źródeł energii, które są niewyczerpalne. Nie da się ukryć, że same instalacje są drogie w zakupie i montażu, jednak zwrot z inwestycji następuje stosunkowo szybko w postaci niższych rachunków. W przypadku fotowoltaiki może to mieć miejsce już po 6-8 latach.

Działanie fotowoltaiki

Energia słoneczna jest przetwarzana na energię elektrycznąFotowoltaika działa niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku. W niczym nie przeszkadza krótsze nasłonecznienie w ciągu dnia zimą, czy schowane za chmurami słońce – fotowoltaika nadal wytwarza prąd. Produkcja jest jednak mniejsza niż podczas słonecznej pogody i długotrwałego nasłonecznienia.

Latem najczęściej produkowane są nadwyżki energii. Nasłonecznienie jest bardzo intensywne i długotrwałe, a zapotrzebowanie na prąd mniejsze niż zimą. Niewykorzystana energia nie przepada, zostaje ona odesłana do zakładu energetycznego i tam zmagazynowana. Inwestor może odebrać wyprodukowany przez siebie prąd w dowolnym okresie większego zapotrzebowania energetycznego, które najczęściej ma miejsce zimą. Przesył i magazynowanie prądu odbywa się bezpłatnie.

Odbiór zmagazynowanej energii powinien się odbyć w ciągu 365 dni od chwili przesłania jej do sieci. Za każdą oddaną 1 kWh, inwestor może odebrać 0,8 kWh pod warunkiem, że moc jego instalacji nie przekracza 10 kW. Powyżej tej mocy za każdą zmagazynowaną 1 kWh przysługuje inwestorowi 0,7 kWh.

Model rozliczania nadwyżek prądu oraz sposobu jego magazynowania został ustalony odgórnie, by ujednolicić go niezależnie od miejsca w Polsce czy zakładu energetycznego. W ten sposób inwestor nie musi martwić się o sposób magazynowania nadwyżek prądu, a wyprodukowana energia pozwala mu zaspokoić potrzeby swojego gospodarstwa domowego.

Instalacja fotowoltaiczna w zależności od rodzaju finansowania przedsięwzięcia zwraca się już po 6-8 latach od chwili jej uruchomienia. Wpływ na skrócenie tego okresu będzie miał zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej.

Opłacalność fotowoltaiki, a warunki atmosferyczne w Polsce

Szczególnie w Internecie można znaleźć opinie na temat fotowoltaiki, które podważają skuteczność systemu w naszym kraju. Jednak podczas podejmowania decyzji należy pamiętać, że zazwyczaj są to głosy osób, które nigdy nie miały do czynienia z systemem, a mając szczątkowe informacje na temat sposobu działania instalacji, wydedukowali, że w naszym kraju jest zbyt małe nasłonecznienie do tego typu inwestycji. Jest to oczywiście nieprawda. Gdyby tak było, nasi zachodni sąsiedzi, u których panują takie same warunki pogodowe, jak u nas, nie montowaliby, niemal masowo, paneli fotowoltaicznych na własnych domach.

Opłacalność fotowoltaiki opiera się przede wszystkim na jej całorocznym działaniu. To, że zimą słońce jest słabsze i skryte za chmurami, a samo nasłonecznienie krótko trwa, nie znaczy, że panele nie produkują prądu. Jest go oczywiście mniej niż latem, przy intensywnym i długim nasłonecznieniu, jednak jego ilość pozwala na częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Niedobory mogą zostać uzupełnione zmagazynowanym prądem, którego nadwyżka powstała latem, kiedy to zużywamy mniej energii niż zimą przy zdecydowanie większym nasłonecznieniu. Jeżeli moc instalacji jest odpowiednio dobrana, inwestor może się całkowicie uniezależnić od dostaw prądu i bazować jedynie na własnej, ekologicznej energii.

Niezależność energetyczna idzie tu w parze z ekologią i realnymi oszczędnościami, pod postacią zmniejszonych rachunków za prąd. W okresie letnim często produkowane są nadwyżki energii elektrycznej, ponieważ nasłonecznienie jest bardzo intensywne i długotrwałe, a zapotrzebowanie na prąd zdecydowanie mniejsze niż zimą. Niewykorzystana energia zostaje odesłana do sieci, gdzie jest magazynowana.

Wbrew pozorom montaż fotowoltaiki i produkcja własnego prądu, mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza. Im więcej osób zdecyduje się na uniezależnienie się od zakładów energetycznych, tym mniej węgla będą one spalały, by zaspokoić potrzeby energetyczne społeczeństwa. Dość, że same panele nie produkują szkodliwych substancji do atmosfery, w czasie swojej pracy to jeszcze odciążając zakład energetyczny, przyczyniamy się do zmniejszenia wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, zanieczyszczających powietrze.

Na prawidłową pracę fotowoltaiki wpływa miejsce montażu paneli. Specjaliści zalecają, by instalować panele na południowym dachu pod kątem około 35 stopni. Trzeba również zwrócić uwagę na ewentualne zacienienia, które mogą być powodowane przez kominy, słupy wysokiego napięcia, drzewa, czy nawet załamania dachu. W przypadku braku miejsca i niewielkiego zacienienia istnieje możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych z optymalizacją pracy, w których powstające straty energii będą minimalizowane.

Fotowoltaika wykorzystuje nie tylko promieniowanie bezpośrednie. Korzysta też z promieniowania odbitego i rozproszonego, dzięki czemu może produkować prąd nawet w pochmurne dni i zimą.

Fotowoltaika jest opłacalna... ale pod pewnymi warunkami!

Każda instalacja fotowoltaiczna wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ uwzględnione musi zostać zapotrzebowanie energetyczne budynku. Bardzo istotne jest też miejsce montażu paneli.  

Odpowiednio dobrana moc instalacji pozwala na wyprodukowanie takiej ilości prądu, jakiej potrzebuje budynek, a w okresie letnim – zgromadzenie nadwyżek, które przydadzą się zimą. Jednak, aby panele działały prawidłowo, powinny być one odpowiednio zamontowane. Mowa tu zarówno o zwróceniu instalacji w najbardziej nasłonecznioną stronę świata, ale także o odpowiednim nachyleniu paneli czy uwzględnieniu wysokich obiektów znajdujących się w pobliżu.

Trzeba pamiętać, że opłacalność fotowoltaiki polega głównie na fakcie, iż instalacja produkuje energię elektryczną przy pomocy światła, a nie ciepła. Dlatego też działanie systemu nie ogranicza się jedynie do ciepłych pór roku. Im bardziej nasłonecznione miejsce montażu paneli, tym efektywniej system będzie pracował.

Instalacja fotowoltaiczna zaczyna generować oszczędności od razu po jej uruchomieniu. Natomiast sam montaż nie jest długotrwały.

Praca paneli fotowoltaicznych nie generuje żadnych kosztów ani nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto system jest całkowicie bezobsługowy, nie wymaga też czyszczenia, ponieważ kąt nachylenia paneli pozwala na ich oczyszczenie z nagromadzonych zanieczyszczeń, przy pomocy padającego deszczu.

Sama fotowoltaika od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością – z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na montaż instalacji. Podejmowaniu tego kroku sprzyjają zapowiedzi podwyżek cen prądu oraz dostępne dotacje. Początkowa cena zakupu i montażu systemu może być dla wielu inwestorów odstraszająca, jednak warto mieć na uwadze korzyści, jakie niesie za sobą uniezależnienie się od zakładu energetycznego oraz zwrot z inwestycji, który następuje już po 6-8 latach w zależności od rodzaju finansowania.

Panele fotowoltaiczne charakteryzują się długą żywotnością i bezawaryjnością, co oznacza, że ich montaż niesie za sobą same korzyści dla inwestora.

Ile kosztuje fotowoltaika?

Na początku warto zaznaczyć, że na całkowite koszty fotowoltaiki składają się nie tylko panele, ale także system montażowy, okablowanie i oczywiście sam montaż. Pomimo znacznej obniżki cen systemu, jaka nastąpiła w ostatnich latach przez rosnącą konkurencję na rynku i popularność tego rozwiązania, nadal wielu inwestorów nie może sobie pozwolić na wykonanie tego kroku w stronę ekologii. Z pomocą przychodzą coraz to nowe formy finansowania przedsięwzięcia, dostępne zazwyczaj pod postacią pożyczki lub dofinansowania.

Niektórzy producenci udzielają nawet 25-letniej gwarancji na panele. Natomiast ich żywotność wynosi około 30-35 lat.

Moc instalacji określana jest przez ilość paneli. Im większa moc fotowoltaiki, tym więcej paneli należy zainstalować. Natomiast im więcej paneli tym większe koszty końcowe inwestycji.

Na cenę systemu oraz opłacalność fotowoltaiki może wpłynąć również miejsce montażu. Jeżeli przebiega on standardowo, koszty nie zostaną zwiększone, jednak w przypadku, gdy z różnych powodów jest on utrudniony, może to wpłynąć na cenę. Podobnie jak oddalenie instalacji od budynku mieszkalnego. Jeżeli system nie może zostać zamontowany na dachu domu lub na gruncie w jego pobliżu, można to zrobić na dachu budynku gospodarczego, o ile spełnia określone warunki. W zależności od jego oddalenia od domu, koszty montażu mogą rosnąć ze względu na większą ilość użytego okablowania.

Dostępne dotacje na fotowoltaikę

Do 2020 roku nasz kraj miał zwiększyć wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii do poziomu 15%. W przeciwnym razie Unia Europejska nałoży na nas ogromne kary finansowe i/lub obowiązek wykupienia transferu zielonej energii od krajów, którym udało się osiągnąć wyższy poziom niż ten nałożony przez Unię Europejską.

W związku z tym, że wykorzystanie OZE w Polsce oscyluje w granicach 10-11%, rząd uruchomił kilka programów, mających na celu zachęcenie, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz rolników do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dostępne dotacje na fotowoltaikę:

  • Program Czyste Powietrze, uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Został skierowany do osób prywatnych, a jego głównym założeniem była poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców oraz zadbanie o prawidłową termoizolację budynków mieszkalnych.
  • Program Mój Prąd – skierowany do gospodarstw domowych. Polega na dofinansowaniu nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW, kwotą 5 000 zł. Program rozpoczął się pod koniec sierpnia 2019 roku.
  • Program Agroenergia – dedykowany rolnikom indywidualnym. Został uruchomiony na początku lipca 2019 roku. Ma on pomóc rolnikom w uzyskaniu niezależności energetycznej, a także w ustabilizowaniu prądu w sieciach energetycznych na terenach wiejskich. Szczegółowe informacje na temat programu Agroenergia znajdują się tutaj.

Pozostałe rozwiązania wprowadzone przez rząd:

  • Ulga termomodernizacyjna – skierowana do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy są podatnikami podatku PIT. W ramach ulgi inwestor może otrzymać maksymalnie 53 tysiące złotych.
  • Nowelizacja ustawy o OZE – według niej prosumentami stają się również przedsiębiorcy, którzy mogą produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Nie może to jednak stać się głównym przedmiotem ich działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat nowelizacji ustawy o OZE znajduje się tutaj.

Podsumowanie

Fotowoltaika jest instalacją, która energię słoneczną przetwarza na energię elektryczną. W ten sposób inwestor może całkowicie uniezależnić się od cen i dostaw prądu pochodzącego z zakładu energetycznego. Opłacalność fotowoltaiki staje się niepodważalna, gdy dowiemy się, ile możemy zaoszczędzić na rachunkach.

http://www.demo.elektro.info.pl/media/cache/full/data/201910/energy-re-logo.png

EnergyRe

energyre@energyre.pl
ul. Grojecka 128
32-600 Oświęcim

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Kamil Kamil, 17.12.2019r., 11:45:38 Witam, ja będę się starał otrzymać dotację z programu "mój prąd". Wstępna kalkulację mam
  • Krawiec Krawiec, 02.01.2020r., 12:42:29 Oczywiście że jest opłacalna! U siebie mam panele założone już od ponad roku ;). Jak od tej pory, wszystko działa bez zarzutów. Całość robili pv***

Wybrane dla Ciebie

Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych »

Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych » Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych »

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania » Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę

Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać?

Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać? Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać?

Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty »

Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty » Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty »

Jak optymalizować koszty zasilania??

Jak optymalizować koszty zasilania??  Jak optymalizować koszty zasilania??

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ... Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia » System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz?

Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz? Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz?

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi » Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno »

Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno » Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno »

Termowizja jest dziedziną szeroko wykorzystywaną w wielu branżach na całym świecie. Działa na bazie podczerwieni w taki sposób, aby mogła dostarczyć niezbędnych danych pomiarowych, a także przekształcić je w dwuwymiarowy obraz ...

Termowizja jest dziedziną szeroko wykorzystywaną w wielu branżach na całym świecie. Działa na bazie podczerwieni w taki sposób, aby mogła dostarczyć niezbędnych danych pomiarowych, a także przekształcić je w dwuwymiarowy obraz ...

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań? Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT! Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc » Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej » Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID » Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać? Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł » Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż. Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych » Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić? Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to?

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to? Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów? Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach? Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Najnowsze produkty i technologie

INCORSA Sp. z o.o. BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elektromarket Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

BRADY Polska Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Adam Gawłowski, Dariusz Rybak – Elektrometal Energetyka SA, Emil Tomczak – Instytut Energetyki w Warszawie, Elektrometal Energetyka SA Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

EnergyRe Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

NEONICA POLSKA Sp.z o.o. Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Electrical Power Quality Systems Sp. z o.o. Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Rittal Sp. z o.o. Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.